O nás

AL.CU.BRA. s.r.o. je spoločnosť obchodujúca s neželeznými kovmi, kovovým odpadom a priemyselným odpadom.

Už dlhé roky pracujeme v oblasti kovového šrotu a recyklácie neželezných materiálov tým, že sa stávame spoľahlivými partnermi pre našich zákazníkov a dodávateľov. Materiály, s ktorými pracujeme, sú určené pre obchodníkov a predajcov, zlievarne a oceľové skupiny po celej Európe.

Prečo je dôležitá obnova kovových materiálov?

Obnova a recyklácia železného materiálu umožňuje získať novú kvalitu suroviny, ktorá sa rovná pôvodnému materiálu. Prostredníctvom procesu drvenia a spracovania kovového odpadu môžete prispieť k ochrane životného prostredia a aj zníženiu spotreby neobnoviteľných zdrojov. Náš záujem je zameraný na všetky formy vývoja, ktoré umožňujú bezpečné obstarávanie kovového materiálu a udržiavanie životného prostredia.

Vysokokvalitné služby v procese recyklácie železných a neželezných kovov sú priamym dôsledkom technologického vývoja, ktorý zlepšuje zariadenia, stroje a nástroje.